Janet Enever
What can we expect of an early start to foreign language learning in Europe today?

 

Absztrakt:

Az idegen nyelv minél korábbi korban történő elsajátítását célzó globális trend fényében a tanulmány összefoglalja, mit is érdemes tudni a kisgyermekkori idegennyelv-tanulásról, kiemelve az iskoláskor előtte nem kötelező oktatási forma kihívásait. A tanulmány a 2006–2010 között lezajlott ELLiE-kutatás adataira, eredményeire támaszkodva felhívja a figyelmet, hogy még azon országok oktatási minőségében is van javítanivaló, ahol a kötelező oktatás hat- vagy hétévesen elkezdődik.

Kulcsszavak:

korai idegennyelv-oktatás, iskoláskor előtti idegenyelv-oktatás, ElliE-kutatás, nem kötelező oktatás, minőségbiztosítás

***

Abstract:

In the light of the global trend towards an ever-earlier start to foreign language learning, this paper summarises current knowledge on pre-primary provision for early language learning in Europe, highlighting the challenges of equitable provision for this non-compulsory education sector. The discussion draws on data evidence from the ELLiE study (2006–2010) to propose that much remains still to be done in terms of quality provision even in those countries with a compulsory start age of six or seven years.

Keywords:

early start to foreign language learning, pre-primary provision for early language learning, ELLiE study, non-compulsory education sector, quality provision

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Enever, Janet (2016): What can we expect of an early start to foreign language learning in Europe today? Gyermeknevelés, 4 1. sz. 2–10.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin