Veszelszki Ágnes
Visual Learning Lab – Képi Tanulás Műhelye

 

Absztrakt:

Nyíri Kristóf, aki Benedek Andrással együtt megalapította a Visual Learning Lab kutatócsoportot, vetette fel a következőt: „ A VLL tagjai nem alkotnak [egy] szubdiszciplínát; de talán törekedhetnén[e]k valamilyen valamiképpen konvergens elméleti irányba.” E célt is szolgálják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2009 óta, immár hetedik éve működő Visual Learning Lab – Képi Tanulás Műhelye rendezvényei: a havonta megrendezett szemináriumszerű műhelyülések és az évente sorra kerülő nemzetközi konferencia is. E konferencia előadásainak válogatott és lektorált írásos változatai jelennek meg évről évre a Series Visual Learningben, a Peter Lang kiadó gondozásában.

Kulcsszavak:

vizuális tanulás, kutatócsoport, műhely, konferencia, műhelyülés

***

Visual Learning Lab – Workshop for visual Learning

Abstract:

VLL members do not constitute […] a sub-discipline; but they might as well put their efforts in a somehow convergent theoretical direction” − stated Kristóf Nyíri, co-founder of the research group, with András Benedek. This aim is pursued by the events of the Visual Learning Lab (VLL), organised by the Budapest University of Technology and Economics for seven years now since 2009: the monthly seminar-like workshops and the annual international conference. A peer reviewed selection of such conference papers is published every year in the Series Visual Learning by the Peter Lang publishing house. The tradition of the Visual Learning Lab continues: the 7th international conference was held in 2016 as well, this time focusing on the three concepts of virtual – visual – veridical.

Keywords:

visual learning, research group, lab, conference, workshop

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Veszelszki Ágnes (2017): Visual Learning Lab – Képi Tanulás Műhelye. Gyermeknevelés, 5. 1. sz., 188–190.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin