Csillag Ferenc
Recenzió az Állatasszisztált pedagógia és terápia című kiadványról

 

Absztrakt:

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának munkatársai kiadványt állítottak össze, amelyben a ma egyre népszerűbb állatasszisztált pedagógiáról szólnak. Az első tanulmány történeti bemutatást és elméleti bevezetést tartalmaz. A helyi állatasszisztált pedagógiai munkára is kitér a szerző. A tanulmány kitér a pedagógusképzés, továbbképzés megvalósításának kereteire is. A második munka konkrét esetleírást tartalmaz. Kisgyermekek terápiás foglalkozásával ismerkedhetünk meg, ahol törpenyulakkal folyik a fejlesztés. Harmadikként egyedi vizsgálattal találkozhatunk, a segítő állat és ember kapcsolata áll a középpontban.

Kulcsszavak:

állatasszisztált tevékenység, gyógyító pedagógia, akusztikus és vizuális memória fejlesztése, az állat-ember együttműködése, pedagógusképzés, továbbképzés

***

Review of the book: Állatasszisztált pedagógia és terápia

Abstract:

The book edited by the scholars of Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara is a set of text on animal assisted therapy, a topic becoming more and more popular amongst researchers. The first text gives a short summary about the animal assisted therapy accompanied by the theoretical and practical work of the university. The second text gives an overview of a practical case: therapy made with rabbits. In the focus of the third text is the interaction of the animal and man.

Keywords:

animal assisted therapy, generative pedagogy, acoustic and visual memory, animal – man interaction, pedagogical training, postgraduate training

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Csillag Ferenc (2017): Recenzió az Állatasszisztált pedagógia és terápia című kiadványról. Takács István (2015, szerk.): Állatasszisztált pedagógia és terápia. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 89–91.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin