Endrődy-Nagy Orsolya
A gyermek és a kutya kapcsolata fotók alapján

 

Absztrakt:

Milyen kapcsolatról tanúskodnak a gyermeket és kutyát ábrázoló fotók? Annak érdekében, hogy az említett témával kapcsolatos gyermekképet kibonthassuk, arra kértük olvasóinkat, hogy küldjenek fotót a kedvencükről és gyerekekről. 15 képet kaptunk, amely kutyát ábrázol. Collier sorozatelemzési módszerét alkalmazva kibontható, a kutya mint a gyermek társa, barátja paradigma. Feltehetjük a jogos kérdést, vajon ki igényli a gondoskodást inkább a gyermek vagy a kutya. A tanulmány bemutatja a képtípus ábrázolásának történeti hagyományát, a kutya mint szimbólum ikonográfiai értelmezését. Az áttekintés során különös figyelmet szentelünk a gyermek-kutya témájú festmények sorának, például Briton Rivière Szimpátia című képének. A tanulmány a vizuális antropológiáról is értekezik.

Kulcsszavak:

vizuális antropológia, gyermekkép, ikonográfia, kutya és gyermek, barátság

***

About the ’child and dog’ theme photos

Abstract:

What kind of relation can we encode if we analyse a series of photos about children and dogs? To describe the conception of childhood regarding the mentioned topic, we asked our readers to send images about their favourite pet while interact some children. We had got 15 photos about dogs. Using Collier’s serial analysis, we can see that dogs and children can make friends, dog could be a companion, and we can’t be sure who needs to be taken care of the other. In the paper, we discuss about the roots of the type of depiction, the symbolic meaning of the dog in iconography. We focus on child-related images, such as one of the most popular one from Briton Rivière with the title Sympathy. The paper discusses about visual anthropology itself as well.

Keywords:

visual anthropology, conception of childhood, iconography, child and dog, friendship

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Endrődy-Nagy Orsolya (2017): A gyermek és a kutya kapcsolata fotók alapján. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 59–65.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin