Győrfi Gabriella
Angliai körkép az állatasszisztált ellátásokról

 

Absztrakt:

Az állatasszisztált terápia a mentálhigiénés szemléletű ellátás új területe. A közelmúltban végzett kutatások azt mutatják, hogy az állatasszisztált ellátások a kliensek életében testi, élettani, szellemi, pszichológiai előnyökkel járnak. A tanulmány áttekinti a téma történetét, az állatasszisztált ellátások pozitív egészségügyi hatásait, tájékoztat e tárgyú angliai programokról. Továbbá állatasszisztált ellátásokat biztosító szervezeteket mutatunk be. A tanulmány célja, hogy az olvasót megismertesse az AAT történetével és megmutassa az aktuális lehetőségeket olyan emberek számára, akik speciális szükségletekkel élnek.

Kulcsszavak:

állatasszisztált terápia, sajátos, speciális szükségletű népesség

***

Situation of animal-assisted therapy in England

Abstract:

Animal-assisted therapy is an emerging field in the mental health profession. Previous research indicates that animal-assisted therapy provides physical, physiological, and psychological health benefits for clients as well as professionals. This project will discuss the history of animal assisted therapy in the UK, health benefits of animal companionship and animal-assisted therapy, animal-assisted therapy programs. The purpose of this project is to educate the reader about the AAT history and an effective animal assisted therapy program availability with specific population.

Keywords:

animal-assisted therapy, specific population

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Győrfi Gabriella (2017): Angliai körkép az állatasszisztált ellátásokról. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 66–68.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin