Janek Noémi
Nők a közgondolkodásban – a kisdedóvónő, mint lehetséges „karrierút” a XIX. század végi pedagógiai szakfolyóiratok tükrében

 

Absztrakt:

A szerző jelen tanulmányban a XIX. század végi pedagógiai folyóiratok nőkről való gondolkodásának vizsgálatát végezte el, kiemelt hangsúlyt helyezve a korszak egy lehetséges női hivatására, a kisdedóvói pályára. A századra jellemző általános nőneveléssel kapcsolatos gondolataival indul az írás, amit a folyóiratok tartalmának mélyebb elemzése követ. A nők közgondolkodásban való megjelenésének tanulmányozása három fő témacsoport mentén történik, így az akkori társadalomban betöltött szerepük, lányok nevelésének tartalmi és gyakorlati kérdései és lehetséges hivatásai, valamint a kor szerzői szerinti hiányosságaik. Külön fejezetrészben kerül bemutatásra a korszak egy lehetséges női „karrierútja”, így a nők kisdedóvó pályára történő bekerülése, képzésük lehetőségei és a velük szemben támasztott elvárások mibenléte. A téma a Nemzeti Nőnevelés, Kisdednevelés és a Kisdedóvók és gyermekkertésznők lapjának 1880–1885 között megjelent számai alapján került vizsgálatra.

Kulcsszavak:

nőtörténet, lányneveléstörténet, óvóképzés, pedagógiai folyóirat, tartalomelemzés

***

Women in public thinking – the appearance of preschool teaching as a possible female „profession” in the nineteenth century’s pedagogical journals

Abstract:

The author made a research on the appearance of thoughts about women in late nineteenth century’s pedagogical journals, with special focus on preschool teaching as a possible female profession of the era. The paper starts with general thoughts about women’s education which is followed by a deeper analysis of the journal’s content. The appearance of women in public thinking is studied along three main topics: their roles in society at the time, the content and practical issues of girl’s education, their possible profession and the thoughts about women’s shortcomings in that period. The possible ’female career‘ of the era is presented in a separate chapter, including the entrance to preschool teaching, their training and requirements against them. The examination of the topic was based on the following journals: Nemzeti Nőnevelés, Kisdednevelés and Kisdedóvók és gyermekkertésznők lapja, published between 1880–1885.

Keywords:

women’s history, history of girl’s education, preschool teachers’ training, pedagogical journal, content analysis

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Janek Noémi (2017): Nők a közgondolkodásban – a kisdedóvónő, mint lehetséges „karrierút” a XIX. század végi pedagógiai szakfolyóiratok tükrében. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 76–88.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin