Kaczur Brigitta
Egy kutyával asszisztált könyvtári foglalkozás bemutatása

 

Absztrakt:

Személyiségemből, szakmámból, de leginkább saját tapasztalataimból adódóan mélyen hiszek az állatok különleges motiváló erejében, mely az élet minden területére kihat, mindenhol ténylegesen működik. 2016-ban az ELTE BTK informatikus könyvtáros szak egy végzős hallgatójának felkérésre megterveztem és megvalósítottam egy kutyával asszisztált könyvtári foglalkozást Érden, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban egy óvodai csoport számára. Az eseményen legfőbb segítőm és társam, Tequila nevű, saját 2,5 éves, képzett Golden retriever szuka kutyám volt. Munkám során bemutatásra kerül többek között a bizonyított tény, hogy az ilyen jellegű foglalkozásoknak napjainkban magas szintű létjogosultsága van, a foglalkozás menete, utóélete, a gyerekekre gyakorolt hatása, valamint többek között az állatokkal történő interakciók során létrejövő, korábban már kutatásokkal bizonyított, jótékony hatások sokasága is.

Kulcsszavak:

könyvtárak napjainkban, állatasszisztált foglalkozás, interakció, megjelenő pozitív hatások, létjogosultság

***

Presentation of a dog-assisted therapeutic work in a library

Abstract:

Based on my personality, occupation, but mostly on my previous experiences I truly believe in extraordinary motivational skills of animals that can be applied in all areas of our life. In 2016 upon request of a graduate student at the informatics-librarian programme at Eötvös Loránd University Faculty of Humanities I planned and implemented a dog-assisted therapeutic work for a group of pre-schoolers in Zoltán Csuka City Library, Érd. The most important helper and partner during the course of the work was my 2.5-year-old, trained female golden retriever, called Tequila. During my work not only the grounds of the high efficiency of the dog-assisted therapy, those of the course and follow-up of the therapeutical work have been established, but also its positive effects on the pre-school students and the beneficial effects of the interactions with animals, already proven by previous researches, have been justified.

Keywords:

libraries at present, animal-assisted work, interactions, positive effects, justification

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Kaczur Brigitta (2017): Egy kutyával asszisztált könyvtári foglalkozás bemutatása. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 36–39.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin