Káhleszné Krémer Ildikó
Állatasszisztált foglalkozások a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézményében a 2015/2016-os és a 2016/2017-es tanévben

 

Absztrakt:

A szentlőrinci sajátos nevelési igényű tanulók számára az elmúlt két tanévben állatasszisztált foglalkozásokat tartottunk, amelyek során héja, ló, kutya bevonásával tanultak a gyermekek. Tapasztalataink szerint az állatok jelentősen segítették a tanulási folyamatokat, s kedvező hatásuk a gyermekek személyiségfejlődésében is megmutatkozott. Az eredmények alapján az elkövetkező tanévekben heti rendszerességgel kívánunk állatasszisztált tevékenységekkel támogatott tanítási órákat szervezni tanulóink számára.

Kulcsszavak:

SNI-tanulók, állatasszisztált foglalkozások, héja, ló, kutya, kognitív képességek, személyiségfejlődés, társaskapcsolatok változása

***

Animal assisted therapy at 'Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye' in the academic year 2015/2016 and 2016/2017

Abstract:

In the last two years, we have educated children with special needs in animal assisted classes. According to our experience, children were happy to learn with animals, the benefits of the precence of animals can be seen and also measured. The success of this model inspire us to continue these classes in the upcoming school year, possibly made on weekly basis.

Keywords:

children with special needs, animal assisted pedagogy, hawk, horse, dog

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Káhleszné Krémer Ildikó (2017): Állatasszisztált foglalkozások a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézményében a 2015/2016-os és a 2016/2017-es tanévben. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 53–55.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin