Koller Tímea
Gyerekek és állatok kapcsolata a törökbálinti Bóbita Óvodában

 

Absztrakt:

Konduktor-óvodapedagógusként. 2013 szeptemberétől dolgozom alacsony létszámú, 14–15 főből álló heterogén összetételű, speciális csoportokkal, melyek között vannak viselkedés és magatartás problémás gyerekek is. A 2015/2016-os nevelési évtől kezdve tartok kutyás foglalkozásokat, melyek a csoport éves nevelési tervébe is benne vannak. Heti rendszerességgel részesülnek a gyerekek állatasszisztált pedagógiai foglalkozásokban. A kutya jó alkalmazkodó képessége, fejlett nonverbális kommunikációja révén a legszociálisabb állatok közé tartozik. Jelenléte szinte minden gyermeket motivál, megmozgat, mosolyra vagy szóra bír. Saját kutyám (Molly) nevelésében arra törekedtem, hogy minden olyan tulajdonsággal rendelkezzen, ami ahhoz szükséges, hogy gyerekek közé tudjam vinni. Óvodai látogatásait tudatos felkészítés előzi meg (Projektmunka – kutyahét). A foglalkozások felépítése minden alkalommal ugyanúgy történik, a tervezett feladatok típusai változnak a kívánt fejlesztési területhez alkalmazkodva. A gyerekek szeretik ezeket a napokat. Folyamatos igényük van ismereteik bővítésére. Fontos számomra, hogy minél kisebb életkortól megismerjék a gyerekek azt a szemléletet, amit képviselek.

Kulcsszavak:

kutyás foglalkozások, projektmunka, foglalkozások felépítése, ismeretbővítés, szemléletalakítás

***

Relationship between children and animals in the Bóbita Kindergarten, Törökbálint

Abstract:

I work in the Bóbita Kindergarten in Törökbálint as a conductive educator and pre-school teacher. Since September, 2013 I have small groups of children with special needs. These groups of 14–15 children are heterogeneous and some of the children have behaviour or personality/identificational problems. Since the schoolyear of 2015/2016 I organise therapy sessions with my dog which are included in the yearly curriculum of the group. Children have animal assisted education on a weekly basis. Dogs are one of the most social animal species due to their good adaptability and improved non verbal communication skills. Their simple presence motivates almost every child, gets children to move, smile or talk. While training my dog Molly, my goal was to make sure to provide her with all necessary skills to cope with children. Her kindergarten visits are preceded by careful planning (Project work – dog week). The main structure of the therapy sessions is constant, while the nature of the specific exercises is adapted to the required area of development. Children enjoy these therapy session days. They desire to improve their knowledge constantly. It is important to me that children learn the point of view that I represent, from the earliest age possible.

Keywords:

dog assisted education, project-work, planned tasks, knowledge, mindset shaping

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Koller Tímea (2017): Gyerekek és állatok kapcsolata a törökbálinti Bóbita Óvodában. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 33–35.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin