Konti Helga
Állatasszisztált pedagógia a tanteremben

 

Absztrakt:

Öt évnyi kutató és tapasztalatszerző munka után, 2016 szeptemberében indítottuk el kutyával a tanteremben programunkat. Középpontban az állatok tartós jelenléte által kiváltott pozitív hatások álltak. Az első tanévet a szociális kompetenciák fejlesztésére és változásának megfigyelésére szántuk. Dokumentáltuk azokat a pszichés változásokat, amiket feltételezhetően az AAE-program indukált.

Kulcsszavak:

pszichés állapot, kognitív és szociális kompetencia változása, a kutya folyamatos jelenléte az osztályban, AAE-protokoll a Tág Világban

***

Animal assisted pedagogy in the classroom

Abstract:

After five years of research and gathering experiences we started our ‘Dog in the classroom’ program in September of 2016. The focus of the program has been the positive influences made by the continuous presence of animals. The first year was dedicated to the development of social competencies and to the observation of their changes. We documented those psychic changes that were presumably induced by the AAE program.

Keywords:

mental status, change of social and cognitive competencies, dog's continuous presence in the class room, AAE protocol in the School Wide World

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Konti Helga (2017): Állatasszisztált pedagógia a tanteremben. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 47–52.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin