Marcali-Kiss Rita
Tapasztalatok – állatokkal segített pedagógiai tevékenységek iskolánkban

 

Absztrakt:

Három éve segíti munkámat a kutyám az iskolában. Bemutatom a kiscsoportos foglalkozásainkat. Részt vettünk a Segítő állatok az iskolában elnevezésű Erasmus+ programban. Összegzem tapasztalataim a gyerekek fejlődéséről.

Kulcsszavak:

állatasszisztált eljárás, kiscsoportos fejlesztő foglalkozás, Kemi, Erasmus+

***

Experiences on animal assisted therapy in our school

Abstract:

My dog has been helping my work at school for three years. In this text I present a short summary on our work as well as our experiences in the Erasmus+ program.

Keywords:

animal assisted education, generative pedagogy in small groups, Kemi, Erasmus+

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Marcali-Kiss Rita (2017): Az állatok részvétele az oktatási programban – Erasmus+ "ZORO" projekt - Érd. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 44–46.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Dr. Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság elnöke:
Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Kollár Katalin
Dr. Orosz Ildikó
Dr. Podráczky Judit
Dr. Barbara Surma
Dr. Szabolcs Éva
Dr. Takács Márta
Főszerkesztő:
Dr. F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
Dr. M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu