Marcali-Kiss Rita
Tapasztalatok – állatokkal segített pedagógiai tevékenységek iskolánkban

 

Absztrakt:

Három éve segíti munkámat a kutyám az iskolában. Bemutatom a kiscsoportos foglalkozásainkat. Részt vettünk a Segítő állatok az iskolában elnevezésű Erasmus+ programban. Összegzem tapasztalataim a gyerekek fejlődéséről.

Kulcsszavak:

állatasszisztált eljárás, kiscsoportos fejlesztő foglalkozás, Kemi, Erasmus+

***

Experiences on animal assisted therapy in our school

Abstract:

My dog has been helping my work at school for three years. In this text I present a short summary on our work as well as our experiences in the Erasmus+ program.

Keywords:

animal assisted education, generative pedagogy in small groups, Kemi, Erasmus+

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Marcali-Kiss Rita (2017): Az állatok részvétele az oktatási programban – Erasmus+ "ZORO" projekt - Érd. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 44–46.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin