Maróthy Johanna
Állatasszisztált intervenciók Németországban

 

Absztrakt:

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap az állatasszisztált intervenció Németországban, gyakorlati és tudományos terepen egyaránt. Bár az ember-állat kapcsolat fejlesztő hatásának tudományos elemzése lassan halad előre, az eddig publikált tanulmányok megerősítik a hipotézist, hogy az állatok pedagógiai, terápiás célú és szociális területeken való bevonásának számos jótékony hatása van: hozzájárul az egyén személyiségfejlődéséhez, kompenzálja a fennálló akadályozottságot, illetve pozitív hatást fejt ki fiziológiai szinten is. Az ember-állat interakció fő jellemzője a közvetlen, ösztönös-intutitív kommunikáción túl az, hogy az állatok nem minősítik interakciós partnerüket – semlegesek maradnak betegséggel, fogyatákossággal, öregséggel szemben. Fontos ugyanakkor a terápiás-pedagógiai munka során nem csupán az ember, hanem az állat jóllétének, szükségleteinek, jogainak tiszteletben tartása is.

Kulcsszavak:

állatasszisztált intervenció, ember-állat kapcsolat, állatasszisztált pedagógia, állatasszisztált terápia, állatasszisztált aktivitás

***

Tiergestützte Interventionen in Deutschland

Abstract:

In den letzten Jahren bekommt die Tiergestützte Intervention immer größere Aufmerksamkeit in Deutschland, sowohl im praktischen als auch wissenschaftlichen Feld. Obwohl die wissenschaftliche Evaluierung der fördernden Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung nur langsame Fortschritte macht, bestätigen die bisher publizierten Studien die Hypothese, dass die Einbeziehung der Tiere in pädagogischen, therapeutischen und sozialen Arbeitsfeldern zahlreiche wohltuende Effekte hat: sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung des Individuums bei, kompensiert vorhandene Beeinträchtigungen und hat eine positive Wirkung auf physiologischer Ebene. Außer der direkten, instinktiv-intuitiven Kommunikation, ist das andere Hauptmerkmal der Mensch-Tier Interaktion, dass die Tiere ihre Interaktionspartner nicht bewerten – sie bleiben gegenüber Krankheit, Behinderung, Alter neutral. In der therapeutisch-pädagogischen Arbeit ist es aber widerum wichtig, das Wohlergehen, die Bedürfnisse, die Rechte nicht nur des Menschen, sondern auch des Tiers zu respektieren.

Keywords:

Tiergestützte Intervention, Mensch-Tier-Beziehung, Tiergestützte Pädagogie, Tiergestützte Therapie, Tiergestützte Aktivität

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Maróthy Johanna (2017): Állatasszisztált intervenciók Németországban. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 69–72.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Dr. Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság elnöke:
Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Kollár Katalin
Dr. Orosz Ildikó
Dr. Podráczky Judit
Dr. Barbara Surma
Dr. Szabolcs Éva
Dr. Takács Márta
Főszerkesztő:
Dr. F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
Dr. M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu