Mészáros Gabriella
Az utcától a „katedráig” – Szemivel az élet

 

Absztrakt:

Az ember legjobb barátja a kutya – tartja az ismert magyar mondás. A vakvezető kutya azonban ennél több. Nem csak barát, nem csak családtag, hanem szilárd támasz, aki nélkül nem lenne teljes az élet. Az alábbi írás példája annak, mekkora szerepe van a terápiás és segítőkutyának.

Kulcsszavak:

vakvezető kutya, esélyegyenlőség, önállóság lehetősége, közös nyelv, Szemi

***

From street to 'teach' – life with my dog, Szemi

Abstract:

Man's best friend is the dog – says a well-known Hungarian proverb. But a dog is far more than a friend. He is not only a friend, a family member, but he is a huge support, without whom life would not be full. The following text gives an example, how important can a therapy or assistance dog be.

Keywords:

assistance dog, equal opportunity, possibility of self-reliance, mutual language, Szemi

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Mészáros Gabriella (2017): Az utcától a „katedráig” – Szemivel az élet. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 56–58.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin