Staub Tünde
Az állatok részvétele az oktatási programban – Erasmus+ „ZORO” projekt

 

Absztrakt:

Iskolánk 2015-ben csatlakozott egy európai állatasszisztált programhoz, az Erasmus+ keretén belül. A „ZORO” projektben hét ország pedagógusai dolgoznak, s igyekeznek olyan tanítási kultúrát, módszereket kialakítani, amelyben természetes partnere a tanulóknak és a pedagógusoknak az állatok. A projekt szakmai irányítója Írország. Az Abbeyleix-ben működő Elista Education adott otthont a programban résztvevő országok szakembereinek. Teóriákkal és módszerekkel ismerkedhettek meg a résztvevők.

Kulcsszavak:

„ZORO” projekt, különféle állatok az iskolában, állatasszisztált oktatás, interakciók, az állatok bevonásának előnyei

***

Erasmus+ 'ZORO' project: Animal integration in the educational programme

Abstract:

Our school joint a European animal-assisted program in 2015 in the framework of Erasmus+. In the 'ZORO' project, teachers are working from seven countries, they try to establish educational culture, method where the animals are involved. Leader of the project is Ireland. The participants got knowledge about theories and methods.

Keywords:

'ZORO' project, different animals in schools, animal-assisted education, interaction, the advantages of the involvement of animals

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Staub Tünde (2017): Az állatok részvétele az oktatási programban – Erasmus+ „ZORO” projekt. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 40–43.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin