Takács István–Szalai Katalin
Állatasszisztált kutatások Kaposvárott – 2011–2016

 

Absztrakt:

A Kaposvári Egyetemen a 2011/2012-es tanévben kezdődött el egy interdiszciplináris gondolkodás, amelynek eredményeként gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok, orvosok, etológus szakemberek kezdtek el egy kutatássorozatot a nyúlasszisztált (a nyúllal segített pedagógia és terápia – rabbit-assisted pedagogy and therapy –RAP-RAT) ellátások lehetőségeit elemezve. Meglátásuk szerint a törpenyulak alkalmasak AAP, AAT munkákra. Fontos szempont volt megfelelő markereket találni, amelyek igazolhatóvá teszik az ellátást. Ennek megfelelően különféle megfigyelési szempontokat határoztak meg a gyermekek, tanulók fejlődésének értékeléséhez, valamint az állatok megfigyeléséhez. E közben a Kaposvári Egyetemen sikerrel indította a kutatócsoport az állat-terápiás szakemberképzést is (animal assisted therapy expert).

Kulcsszavak:

állatasszisztált pedagógia (AAE/AAP), állatasszisztált terápia (AAT), RAP, RAT, interdiszciplináris kutatás, bizonyítékokon alapuló állatasszisztált nevelés, gyógyítás – bizonyítékokon alapuló AAT (evidence based)

***

Animal assisted researches in Kaposvár – 2011–2016

Abstract:

In the University of Kaposvar, an inter-disciplinarian way of thinking has been started, which resulted in a series of researches on analysing of the possible services of rabbit assisted therapy by expert of pedagogy, psychology, medical and ethology. According to them, the rabbits are fit for AAP and AAT works. It was important to find correct markers which verify the services. Based on that, different observation aspects have been defined for the development of children, students and for the study of animals. In the meantime, research group started with success the education of animal-assisted therapy expert.

Keywords:

animal assisted education (AAP), animal assisted therapy AAT), RAP, RAT, inter-disciplinarian researches, evidence based animal assisted education, medical treatment

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Takács István–Szalai Katalin (2017): Állatasszisztált kutatások Kaposvárott – 2011–2016. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 18–29.

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin