Vargáné Fónagy Erzsébet
Recenzió az Állatasszisztált kutatások. Kaposvári Gyógypedagógiai Vademecum III. című kiadványról

 

Absztrakt:

A sorozat harmadik kötete folytatja a műhelyben végzett állatasszisztált munka bemutatását. A kötetben olvasható tanulmányok az elméleti háttér leírása mellett, különféle állatok különféle élethelyzetekben alkalmazható gyógypedagógiai szerepét bemutató esettanulmányokról számolnak be. A kutatások középpontjában ezúttal kisállatok: nyulak és kutyák álltak.

Kulcsszavak:

állatasszisztált pedagógia, állatasszisztált terápia, kompetenciafejlesztés, nyulak, kutyák

***

Book review: Állatasszisztált kutatások. Kaposvári Gyógypedagógiai Vademecum III.

Abstract:

The third part of the series continues with the presentation of the animal assisted work enhanced in the umbrella of the Kaposvári Egyetem. Texts of the monography are dealing with the teoretical background of the animal assisted therapy as well as with the possibilities of therapeutic work with animals in several life situations. In the focus of the researches are small animals: rabbits and dogs.

Keywords:

animal assisted pedagogy, animal assisted therapy, development of competences, rabbits, dogs

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Vargáné Fónagy Erzsébet (2017): Recenzió az Állatasszisztált kutatások. Kaposvári Gyógypedagógiai Vademecum című kiadványról. Takács István (2015, szerk.): Állatasszisztált kutatások. Kaposvári Gyógypedagógiai Vademecum III. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet, Kaposvár, ISBN 978-963-9821-94-1. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 92–95.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin