Vörös Zsuzsanna
Társállat-terápiás, kiscsoportos foglalkozások a törökbálinti Bóbita Óvodában

 

Absztrakt:

Fontos pedagógiai lépés az állatasszisztált pedagógiai és állatasszisztált terápiás foglalkozások lehetőségeinek megteremtése a törökbálinti Bóbita Óvodában. Az óvodavezetői támogatás fejleményeként az állatasszisztált foglalkozások megjelentek a pedagógiai programban is. Írásomban összefoglalom a „Nyúllal segített pedagógiai fejlesztés” nevű pilotprogram segítségével végrehajtott nyúllal segített pedagógiai és terápiás fejlesztés előgyakorlat legfontosabb tapasztalatait. Az állat-asszisztált terápia fontos lehetőség a teljesítményszorongás kezelésében. Írásomban a gyakorlati megvalósításra, a feladatok, eszközök adaptálására az állatasszisztált terápiához fókuszálok, miközben felvázolom egy állatasszisztált terápiás foglalkozás felépítését, valamint beszámolok tapasztalatokról, eredményekről és tervekről.

Kulcsszavak:

nyúllal segített terápia, teljesítményszorongás, adaptálás, gyakorlat, szorongásoldás

***

A small group, animal-assisted therapeutic work in Bóbita kindergarten, Törökbálint

Abstract:

It was a big step to create the facilities of the animal-assisted educational and therapeutic work in Bóbita kindergarten, Törökbálint. It was carried out with the support from the director; animal-assisted work is now part of the Educational Programme. In this text I summarise the outcomes of rabbit-assisted educational and therapeutic prework which was carried out with the help of the ’Rabbit-assisted educational development’ programme. As the gist of the text I summarise the most important experiences gained during the pilot program. Animal-assisted therapy is a possible treatment of anxiety deriving from burden of performance. We implement and adapt the tasks and devices to the animal-assisted therapy, worked out a possible structure of the animal-assisted therapeutic work.

Keywords:

words: rabbit-assisted therapy, anxiety deriving from burden of performance, adaptation, therapeutic work, ease of anxiety

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Vörös Zsuzsanna (2017): Társállat-terápiás, kiscsoportos foglalkozások a törökbálinti Bóbita Óvodában. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 30–32.

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Dr. Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság elnöke:
Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Kollár Katalin
Dr. Orosz Ildikó
Dr. Podráczky Judit
Dr. Barbara Surma
Dr. Szabolcs Éva
Dr. Takács Márta
Főszerkesztő:
Dr. F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
Dr. M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu