Jakobicz Dorottya – Wamzer Gabriella – Józsa Krisztián
Motiválás az ének-zene órákon

 

Absztrakt:

Az ének-zene órák azon iskolai tantárgyak közé tartoznak, amelyeket a tanulók többsége nem igazán kedvel. A tanulmányban arra a kérdésre keresünk választ, hogy a tanítási módszerek megváltoztatásával erősíthető-e a tanulási motiváció az ének-zene órákon. Tanulmányunk első felében az ének-zene oktatás néhány jellemzőjét foglaljuk össze, elsősorban a hazai motiváció-kutatások eredményeire fókuszálva. A második részben a drámapedagógiai gyakorlatok, a kooperatív tanulási technikák, a projektmódszer, a problémaalapú tanulás és a digitális eszközök ének-zene órai alkalmazásának a lehetőségeit mutatjuk be. Általános iskolában végzett megfigyeléseink, valamint a tanulói visszajelzések alapján úgy véljük, hogy ezek a módszerek motiválóan hatnak az ének-zene tanórákon.

Kulcsszavak:

ének-zene óra, zenetanulási motiváció, tanítási módszerek, tanulóközpontú megközelítés, digitális eszközök

***

How to motivate in Music classes

Abstract:

Music class is one of the unpopular school subjects among Hungarian students. The study explores whether students’ motivation to music can be enhanced by changing the classroom methods. The first part of the paper summarizes the system and characteristics of music education in Hungary. The second part focuses on the issue of increasing learning motivation. More specifically, it seeks to answer the following question: if it is possible to increase learning motivation in Music classes, then what methods are available to reach this aim? The paper offers drama education, cooperative learning techniques, project method, problem-based learning and use of digital devices as possible options. Middle school observations as well as students’ feedback all suggest that these methods motivate students in Music classes.

Keywords:

Music class, motivation to learn music, teaching methods, student-centered approach, digital devices

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Jakobicz Dorottya, Wamzer Gabriella és Józsa Krisztián (2018): Motiválás az ének-zene órákon. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 18–31.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn201821831

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin