Janurik Márta – Józsa Krisztián
Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező

 

Absztrakt:

A tanulmány az ének-zene tanórákhoz kapcsolódó tanulási motivációval foglalkozik. A kérdőíves vizsgálatban 140 hetedikes tanuló vett részt nyolc iskolai osztályból. Az ének-zene órákhoz fűződő tanulói attitűd, valamint az énekórákon folytatott különböző zenei tevékenységek állnak a vizsgálat fókuszában. A magyar iskolai gyakorlat jelentős szerepet szentel a tanórai éneklésnek, ezért az éneklés iránti tanulói attitűd kiemelt figyelmet kapott a kutatásban. Az eredmények szerint a hetedikesek ének-zene órák iránti attitűdje meglehetősen negatív. Nem kedvelik az éneklést, a kottaolvasás és a zenehallgatás iránt sem mutatnak érdeklődést. Jelentősek a fiúk és a lányok közötti különbségek, a lányok attitűdje jobb, de még így sem tekinthető pozitívnak. Számottevő különbségek vannak az iskolai osztályok között, ami a pedagógusok, osztályközösség attitűdöt formáló hatására hívja fel a figyelmet. Az ének-zene órák iránti attitűd alakulásában döntő szerepet játszik magának az éneklésnek a kedveltsége, továbbá a kottaolvasás kedvelése, a zenehallgatás kedvelése és a zenei fejlődéssel kapcsolatos tanulói hitek, meggyőződések.

Kulcsszavak:

ének-zene oktatás, zenetanulás iránti motiváció, attitűd, általános iskola, énekórai tevékenységek

***

Various aspects shaping motivation to learn music in school

Abstract:

The study deals with learning motivation related to Music classes at school. It involved 140 grade 7 students from eight elementary schools who filled out a questionnaire. The study focuses on students’ attitudes towards Music classes as well as on various musical activities performed on Music classes. In Hungary, classroom singing has a prominent role in music education, therefore special attention was paid to students’ attitudes towards singing. Results suggest that grade 7 students have quite negative attitudes towards Music classes. They do not like singing, and they are not interested in sight-reading and listening to music either. There are significant differences between the attitudes of girls and boys; girls’ attitudes are generally better, however, they still cannot be considered positive. There are considerable differences between school classes, which draws the attention to the role of teachers and the class as a group in shaping attitudes. Family background does not seem to influence the attitudes towards Music classes. However, students’ preference to sing as well as their beliefs with regard to musical development play a decisive role.

Keywords:

Music education, motivation to learn music, attitude, elementary school, Music class activities

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018): Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 5–17.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn20182517

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin