Janurik Márta – Józsa Krisztián
Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz

 

Absztrakt:

A tanulmány a Zenei nevelés gyermekkorban című tematikus szám bevezetője. A tematikus szám egy útkeresés a zenetanítás megújítására. Ez a bevezető írás áttekintést ad a folyóiratszám céljáról, röviden ismerteti a benne szereplő munkákat. Összesen nyolc tanulmány kapott helyet a Tematikus rovatban, A Műhely rovatban pedig egy további írás. Ezek a munkák a zenei nevelés aktuális kérdéseit járják körbe. Egyrészt helyzetfeltárást adnak napjaink hazai zenetanításának és -tanulásának jellemzőiről. Másrészt válaszokat keresnek a fennálló kihívásokra. A fókuszban elsősorban az általános iskolai ének-zene órák állnak. A cikkek szerzői a MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársai. A tanulmányok válogatott áttekintést adnak a nemrég alakult Kutatócsoport első eredményeiből.

Kulcsszavak:

zenei nevelés, ének-zene óra, zenetanulási motiváció, zenei készségek, általános iskola

***

Challenges and possibilities in music education for children: Prologue for the thematic issue

Abstract:

This study is the prologue for the thematic issue, Music education for children, which is looking for ways to reform music education in Hungary. This prologue describes the aims of the issue and gives a brief account of its studies. There are eight studies in the Thematic column and one more in the Workshop column. All of them focus on the current issues in music education. On the one hand, the studies explore the characteristics of music education and learning in Hungary these days. On the other hand, they are seeking to answer the current challenges. The primary focus is on Music lessons at the elementary and middle school. The authors are all members of the MTA-SZTE Music Education Research Group. The studies of this issue review the first results of this newly formed Research Group.

Keywords:

music education, music lesson, motivation to learn music, music skills, elementary and middle school

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018): Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 1–4.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn2018214

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin