Pethő Villő – Mucsi Gergő – Surján Noémi
Zene – ritmus – játék. A ritmikai fejlesztés lehetőségei, kérdései első osztályban

 

Absztrakt:

Az ének-zene tantárgy módszertani megújulásának lehetőségeit keresve kutatócsoportunk az ének-zene tanórába ágyazott ritmikai fejlesztés kidolgozásába fogott. A fejlesztőprogram az általános iskola első évfolyamát érinti, mely egyben a ritmikai készségek fejlődésének szenzitív időszakát is jelenti. A ritmikai készségek fejlődése mellett célunk a gyermekek ének-zene tantárgyhoz fűződő attitűdjének, motivációjának és iskolai teljesítményének pozitív befolyásolása. Hazai és külföldi kutatások eredményei egyaránt azt mutatják, hogy a ritmikai készségek fejlettsége kapcsolatban van a kognitív készségek fejlődésével. A program háromhónapos kísérlete az elmúlt tanévben zajlott, melynek tapasztalatai egy komplexebb, héthónapos fejlesztési programba épültek be. Jelen tanulmányban a komplex, héthónapos fejlesztőprogram kidolgozásának szakirodalmi hátterét és a kerettanterv fejlesztési céljait mutatjuk be. Két tankönyv ritmikai fejlesztési feladatainak elemzését követően pedig a ritmikai készségeket érintő kísérleti fejlesztőprogramunk alapelvei és feladatai kerülnek részletes ismertetésre.

Kulcsszavak:

zenei nevelés, készségfejlesztés, ritmikai készségek, általános iskola, ritmikai fejlesztőprogram

***

Music – rhythm – play. Opportunities and questions of rhythmical improvement among first grade students

Abstract:

Looking for opportunities to renew the methodological background of music lessons, our research group elaborated a rhythmical improvement program. The target group of the program is the first grade students of elementary school because it is the most sensitive period of the development of rhythm abilities. In addition to the development of the rhythm abilities our aim is to improve the motivation and attitude of children towards music lessons and to have a positive influence on academic performance. According to Hungarian and international research the development of rhythm abilities correlates with cognitive achievement. The three-month pilot study of this program was held in the last school year and we built our experiences in a more complex seven-month program. In this study we present the theoretical background of this complex seven-month rhythmic program and the developmental aims of the curriculum. After analyzing two textbook’s rhythmical tasks we present the basic principles and the tasks of our experimental program of rhythm abilities.

Keywords:

music education, skill development, rhythm abilities, elementary school, improvement of rhythm abilities

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Pethő Villő, Mucsi Gergő és Surján Noémi (2018): Zene – ritmus – játék. A ritmikai fejlesztés lehetőségei, kérdései első osztályban. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 119–131.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn20182119131

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin