Szabó Norbert
A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?

 

Absztrakt:

A digitális eszközök használatában rejlő motivációs potenciált már számos kutatás bebizonyította. Ennél azonban jóval kevesebb vizsgálat foglalkozik az IKT-eszközök alkalmazásának hatásával a zenei képességek fejlesztése szempontjából. Ennek egyik oka az is lehet, hogy az egyre jobb minőségű hardvereken csak lassan bővül a zenei osztálytermekben is eredményesen használható applikációk, szoftverek száma. Tanulmányunkban olyan ingyenes alkalmazást mutatunk be, amelynek hasznosságáról és hatékonyságáról még empirikus adatokkal ugyan nem rendelkezünk, de gyakorlati tapasztalataink és az a tény, hogy világszerte több mint hétmillió felhasználója van, jó apropót ad annak átgondolására, hogy a digitális eszközök hogyan segíthetik a zenetanulás hatékonyabbá tételét.

Kulcsszavak:

zeneoktatás, zenei képességfejlesztés, IKT-eszköz, digitális metronóm, Soundcorset

***

Does the goal affirm the (ICT-)tool in music education?

Abstract:

The motivational potential inherent in the use of digital devices has been proven by numerous researches. However, much less address the impact of the use of ICT tools on the development of musical abilities. One of the reasons for this may be that the number of applications and softwares that can be used effectively in music classrooms is only slowly expanding on ever-higher quality hardwares. In this article, we present a free application which usefulness and efficiency we do not have empirical data yet, but our practical experience and the fact that it has more than 7 million users worldwide give a good reason to think about how digital devices can help to make music education more efficient.

Keywords:

music education, music skill improvement, ICT tool, digital metronome, Soundcorset

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Szabó Norbert (2018): A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban? Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 132–138.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn20182132138

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin