Szabó Norbert
A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?

 

  A tanulmány hivatkozásai:
 • Buzás Zsuzsa (2012): Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a zeneoktatásban – a hagyományostól a modern módszerekig. Parlando, 54. 5.sz.
 • Csíkos Csaba (2012): Melyik a kedvenc tantárgyad? Iskolakultúra, 22. 1. sz. 3–13.
 • Frucht, L. (1982): Computers bring the 21st century to five-year-olds. The Gazette Montreal, B5.
 • Gurley, R. (2012): Student perception of the effectiveness of SmartMusic as a practice and assessment tool on middle school and high school band students, PhD-disszertáció, Graduate Faculty of Texas Tech University
 • Jakobicz Dorottya, Wamzer Gabriella és Józsa Krisztián (2018): Motiválás az ének-zeneórákon. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 18–31. https://doi.org/10.31074/gyn201821831
 • Janurik Márta (2007): Áramlatélmény az iskolai ének-zene órákon. Magyar Pedagógia, 107. 4. 295–320.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018a): Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 1–4. https://doi.org/10.31074/gyn2018214
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018b): Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 5–17. https://doi.org/10.31074/gyn20182517
 • Janurik Márta és Pethő Villő (2009): Flow élmény az énekórán: A többségi és a Waldorf-iskolák összehasonlító elemzése. Magyar Pedagógia, 109. 3. sz. 193–226.
 • Ouren, R. (1997): The influence of the Vivace accompaniment technology on selected middle school instrumental students. Retrieved from Dissertation Abstracts International database, 58(07A), 2456.
 • Sheldon, D., Grashel, J., és Reese, S. (1999): The effects of live accompaniment, intelligent digital accompaniment, and no accompaniment on musicians’ performance quality. Journal of Research in Music Education, 47. 251–265. https://doi.org/10.2307/3345783

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin