Szabó Norbert
Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene oktatásban

 

  A tanulmány hivatkozásai:
 • Airy, S. és Parr, J. M. (2001): MIDI, music and me: students’ perspectives on composing with MIDI, Music Education Research, 3. 1. sz. 41–49.
 • Colace, F., De Santo, M. és Pietrosanto, A. (2006): Work in progress: Bayesian networks for edutainment, 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/FIE.2006.322573
 • Condie, R. és Munro, R. (2007): The impact of ICT in schools – a Landscape Review. Becta Research 4, University of Strathclyde.
 • Csíkszentmihályi Mihály (2007): A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. Nyitott Könyvműhely, Budapest.
 • EMMI (2012): Ének-zene kerettanterv, 1–4. évfolyam. 51/2012 (XII. 21) számú EMMI rendelet 1. melléklete, A és B változat.
 • Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R és Nacke, L. (2011): From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, MindTrek 2011. 11. 9–15. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040
 • Ferrari, A., Cachia, R. és Punie, I. (2009): Innovation and creativity in education and training in the EU member states: Fostering creative learning and supporting innovative teaching. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Folkestad, G., Hargreaves, D. J. és Lindström, B. (1998): Compositional strategies in computerbased music-making. British Journal of Music Education, 15. 1. sz. 83–97.
 • Fromann R. (2012): Gamification – épülőben a Homo Ludens társadalma? In: Nagy Edit (szerk.): Fiatal kutatók Magyarország megújulásáért – A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület III. PhD konferenciája. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest. 11–24.
 • Hanus, M. D. és Fox, J. (2015): Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. Computers & Education, 80. 1. sz. 152–161. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.019
 • Jakobicz Dorottya, Wamzer Gabriella és Józsa Krisztián (2018): Motiválás az ének-zene órákon. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 18–31. https://doi.org/10.31074/gyn201821831
 • Janurik Márta (2007): Áramlatélmény az iskolai ének-zeneórákon. Magyar Pedagógia, 107. 4. sz. 295–320.
 • Janurik Márta (2008): Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? Iskolakultúra, 18. 9–10. sz. 107–116.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018a): Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 1–4. https://doi.org/10.31074/gyn2018214
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2018b): Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés, 6. 2. sz. 5–17. https://doi.org/10.31074/gyn20182517
 • Józsa, K., Kis, N. és Huang, S. Y. (2017): Mastery motivation in school subjects in Hungary and Taiwan. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 158–177.
 • Kapp, K. M. (2012): The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Kwami, R. M. (2001): Music education in a new millennium. In: Loveless, A. és Ellis, V. (szerk.): ICT, pedagogy and the curriculum. Routledge-Falmer, Abingdon and New York. 216–228.
 • McGonigal, J. (2010): Gaming can make a better world. TED-előadás (videó). https://goo.gl/bGy8U7
 • Mills, J. és Murray, A. (2000): Music technology inspected: Good teaching in Key Stage 3. British Journal of Music Education, 17. 2. sz. 129–156. https://doi.org/10.1017/S026505170000022X
 • Office for Standards in Education (2004): ICT in schools—the impact of government initiatives. 2004 report. HMI 2189, Ofsted, Manchester.
 • Papert, S. (1993): The children’s machine: Rethinking school in the age of the computer. Basic Books, New York.
 • Sheldon, D., Grashel, J. és Reese, S. (1999): The effects of live accompaniment, intelligent digital accompaniment, and no accompaniment on musicians’ performance quality. Journal of Research in Music Education, 47. 3. sz. 251–265. https://doi.org/10.2307/3345783
 • Squire, K. és Jenkins, H. (2003): Harnessing the power of games in education, In sight, 3. 8. 5–33.
 • Vygotsky, L. S. (1967): Play and its role in the mental development of the child. Soviet Psychology, 5. 3. sz. 6–18. https://doi.org/10.2753/RPO1061-040505036
 • Zichermann, G. és Cunningham, C. (2011): Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps. O’Reilly Media, Sebastopol, USA.

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin