Bóna Judit
A beszédfejlődés kisgyermekkortól kamaszkorig

 

Absztrakt:

A gyermeknyelvi kutatások döntő többsége főként az első életévekben lezajló fejlődést mutatja be, habár az anyanyelv-elsajátítás nem zárul le ekkor, fontos fejlődés történik még 6–7 éves kor után is. A jelen összefoglaló tanulmány a magyar gyermekek beszédfejlődésével kapcsolatos eredményeket mutatja be hároméves kortól kamaszkorig. Kitér a beszédszervek változásaira, a kiejtés, a szókincs és a nyelvtan fejlődésére, majd bemutatja a folyamatos beszéd fejlődésének legfontosabb jellemzőit. Röviden arról is szól, hogyan alkalmazzák a gyermekek a beszédet különféle kommunikációs szándékaik kifejezésére, illetve a társalgásban való megfelelő részvételre.

Kulcsszavak:

beszédfejlődés, artikuláció, szókincs, nyelvtan, folyamatos beszéd

***

Speech development from early childhood to adolescence

Abstract:

Majority of researches done on child language present the development in the very first years of life, although language acquisition doesn’t end at this age. Important development takes place even after the age of 6–7. This present summary paper looks through the results of research on Hungarian children’s speech development from the age of 3 to adolescence. It presents the changes in speech organs, the development of articulation, vocabulary and grammar, and also the most important characteristics of fluent speech. It also deals with the ways how children use speech for expressing their communicational aims, and participating in conversations.

Keywords:

speech development, articulation, vocabulary, grammar, fluent speech

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Bóna Judit (2018): A beszédfejlődés kisgyermekkortól kamaszkorig. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 111–122.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183111122

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin