Györkő Enikő – Klein Ágnes
A sírástól az első szótagig

 

Absztrakt:

A közelmúlt során megalakult Tipikus és Atipikus Gyermeknyelvfejlődési Kutatócsoport célja a gyermekek kora életévétől a kisiskoláskor végéig tartó nyelvi fejlődésének és zavarainak nyomon követése, dokumentálása, valamint az atipikus fejlődés terápiás hatásainak felkutatása. A tudományos csoport vizsgálni kívánja továbbá a nyelvi és kognitív képességek összefüggéseit, a többnyelvűség kérdéseit és ezek megjelenési formáit a társadalomban. Közismert tény, hogy a nyelvi képesség elsajátítása egy olyan eseményekben gazdag út, amely az anyaméh világában kezdődik és még a serdülőkoron túl is folytatódik. Mivel a nyelvi fejlődés folyamata viszonylag hosszú és számos kihívással jár, ezért a jelen tanulmány, a kutatócsoport megalakulása kapcsán csupán egy rövid, de maghatározó periódust kíván ebből kiemelni. Pontosan azt a szakaszt érinti, amelyben a kezdetben ügyetlennek tűnő hangadási próbálkozásoktól az akaratlagos mozzanatokig tartó alapozó időszakba jut a gyermek, ahol az artikulációs rendszere az életkori beszédhibák mellett éretté válik az első érthető szavak kiejtésére.

Kulcsszavak:

gyermeknyelv, nyelvelsajátítás, magzatnyelv, újszülöttek hangjelei, beszédpercepció

***

From crying to the first syllab

Abstract:

The aim of the Typical and Atypical Childhood Development Research Group was to develop the documentation of the linguistic development and disturbances of children’s early years to the end of school and to identify the therapeutic effects of atypical development. The scientific group also intends to examine the contexts of linguistic and cognitive skills, multilingualism issues and their forms of expression in society. It is well-known that acquiring linguistic ability is a journey that is rich in events that begins in the womb world and continues beyond adolescence. Since the process of language development is relatively long and has many challenges, the present study, in connection with the formation of the research group, wishes to emphasize a short, but decisive period. It touches exactly the stage in which the initially awkward applause attempts to the initial period until the volitional moments of the child, where the articulation system becomes ripe to the pronunciation of the first comprehensible words alongside age-related speech defects.

Keywords:

child language, language acquisition, fetal language, sound signs of the newborns, speech perception

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Györkő Enikő és Klein Ágnes (2018): A sírástól az első szótagig. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 70–76.

DOI:
https://doi.org/10.31074/201837076

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin