Lajos Péter – Bacsárdi Csilla – Molnár Zita
A kötődés jelentősége a dadogásban

 

Absztrakt:

A dadogás, az egyik legjelentősebb kommunikációs nehézség. Okainak megértésével számos kutatás, esetleírás foglalkozik. Tanulmányunkban a kötődés jelentőségét próbáljuk meg szakirodalmi adatokkal, igazolni a dadogás kialakulásában. A kötődés az emberi viselkedés alapvető jelensége. A kötődés kutatása a pszichológia szakirodalmában jelentős hangsúllyal van jelen. A kötődésnek négy alappillérét emeltük ki, a biztonság, az interakció, a leválás és a viselkedés, és kerestük az összefüggéseket a dadogással. Több szerző kiemeli az anya-gyerek kapcsolat, az interakció, és a kötődés a dadogás kialakulásában játszott fontos szerepét. Szerintük a dadogás egy koragyermekkori traumára, a kötődés megszakadására, a szeparációra, illetve a kommunikáció zavarára adott reakció. A kötődésnek, mint dadogást determináló tényezőnek, számos aspektusa, megnyilvánulási formája ismert: a gyermek temperamentuma, a szülői beszédjellegzetességei, a kommunikációs stílusuk, a dadogásról elsajátított ismeretek, a beszédzavarhoz való attitűd.

Kulcsszavak:

dadogás, kötődés, interakció, autonómia, érzelemszabályozás

***

Attachment Theory and Stuttering

Abstract:

Stuttering is one of the most significant communication disorder. There are a lot of research and case stories dealing with its causes. In our study, we try to find the relevance of attachment with the experimental data, to prove its role in the etiology of stuttering. Attachment is a basic phenomenon of human behavior. Attachment theory is a powerful research area in the field of psychology. We focus four components of attachment behavior, security, interaction, autonomy and affect regulation, and we looked for relationships with stuttering. Several authors highlight the important role of mother-child relationship, interaction, and attachment to stuttering. According to them, stuttering is a defensive reaction to the trauma of the child’s feeling of separation from the primary identification with the mother or disruption of communication. Attachment as a determinant factor of stuttering has many aspects and forms of manifestation: child temperament, parental speech characteristics, communication style, knowledge about stuttering, and attitude to speech disorder.

Keywords:

stuttering, attachment, interaction, autonomy, affect regulation

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Lajos Péter, Bacsárdi Csilla és Molnár Zita (2018): A kötődés jelentősége a dadogásban. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 99–110.

DOI:
https://doi.org/10.31074/2018399110

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin