Mándoki Noémi
A fogyatékossággal élő gyermek nevelése: anya-gyermek interakciók, anyai nevelési viselkedés és szubjektíven megélt megterheltség eltérő fejlődésmenet esetén

 

Absztrakt:

Jelen összefoglaló tanulmány célja a dinamikus rendszerszemléletű modellek elméleti keretébe helyezve annak bemutatása, hogy milyen eltérések lehetnek az anyai nevelési viselkedésben, anya-gyermek interakciókban és az anya által átélt megterheltség érzésben sajátos nevelési igényű és tipikusan fejlődő gyermekek nevelése esetében. A gyermeki fejlődés (legyen az tipikus vagy atipikus) nem vizsgálható kiszakítva a környezetből, amiben zajlik: része a családi rendszernek csakúgy, mint tágabb, a fejlődésre indirekt módon ható rendszereknek, mint az intézményes nevelés, társadalom vagy kultúra. A gyermek a legkorábbi időszaktól fogva környezete, így saját fejlődési feltételeinek aktív szervezője: készségei, adottságai, személyisége és a szülő, ill. tágabb környezet jellemzői dinamikusan hatnak egymásra. A tanulmány számos empirikus kutatás bemutatásán keresztül igyekszik körül-járni, hogy a fogyatékosság ténye, ill. súlyossága befolyásolja-e az anya kontrolláló viselkedését a nevelésben, valamint azt, hogy mennyire irányító a gyermekével folytatott interakciók során. Kitér továbbá arra (a teljesség igénye nélkül), hogy miként alakul a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők pszichés egészsége és vajon lehet-e kapcsolat a nevelési viselkedés és pszichés terhek, az átélt megterheltség érzés között.

Kulcsszavak:

dinamikus rendszerszemléletű modellek, autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékosság, sajátos nevelési igény, anya-gyermek interakciók

***

Education of children with special needs

Abstract:

The objective of this synthetizing study is to demonstrate in the theoratical frame of the dynamical system approaches, what kind of differences might be in maternal child-rearing behaviour, in mother-child interactions and in parenting stress effect on the mother in case of child rearing of children with special needs and typical development. Child development (either typical or atypical) can not be studied torn from its environment in what it is part of: family system as well as the broader indirect way effecting systems like institutional rearing, society or culture. A child is active organizer of his/her environment, including the own development conditions from the very beginning: his/her capabiliies, abilities, personality and the characteristic of the parents, and the broader environment dynamically effect on each -other. Based on analysis of many empiric research, the study tries to examine how the intellectual disability or its gravity have influance how can be a mother controlled in child-rearing or how much is she the directing one in mother-child interactions. The study tries to examine, how the intellectual disability or its severity have influence on mother’s controlling child-rearing behavior, or how much is she the directing one in mother-child interactions. The study also analyses (without the intention of beeing exhoustive), what happens  to the menthal health of parents rearing children with special needs and weather it might be relationship between rearing behaviour and the burden of family caregivers parenting stress.

Keywords:

dynamical system approach, child-rearing practices, mother-child interactions, autism spectrum disorder, intellectual disability

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Mándoki Noémi (2018): A fogyatékossággal élő gyermek nevelése: anya-gyermek interakciók, anyai nevelési viselkedés és szubjektíven megélt megterheltség eltérő fejlődésmenet esetén. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 1–18.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183118

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin