Márkus Éva – Gölcz Mira
A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai

 

Absztrakt:

A tanulmány bemutatja a magyarországi német nyelvoktatás jelenlegi helyzetét, a magyarországi németeket, a nyelvi szempontból előrehaladt asszimilációjukat, a rájuk jellemző kétnyelvűséget és diglossziát, valamint jellemző nyelvelsajátítási szokásaikat. Képet kapunk arról, hogy a német anyanyelv elsajátítása túlnyomórészt intézményes keretek között, nemzetiségi óvodában és a nemzetiségi iskolák alsó tagozatán történik. A szerzők kiemelik a korai kezdés fontosságát a nyelvelsajátítás sikeressége szempontjából. A cikk ismerteti továbbá a magyarországi nemzetiségi köznevelési, -oktatási rendszer jogszabályi hátterét, a nemzetiségi pedagógusképzést és azokat a modern pedagógiai módszereket, melyekkel a gyermekkori nyelvelsajátítás az életkornak megfelelően történik.

Kulcsszavak:

magyarországi német, nemzetiség, nyelvelsajátítás, óvoda, iskola

***

Language acquisition habits of the German nationality in Hungary

Abstract:

The paper presents the current state of German language teaching in Hungary, the Hungarian Germans, their language-oriented assimilation, their bilingualism and diglossia, as well as their typical language acquisition habits. We get a picture of the fact that the acquisition of the German mother tongue is predominantly institutionalized, it happens in kindergarten and in the primary school. The authors emphasize the importance of an early start to the success of language acquisition. The article also outlines the legal background of the national minority education system in Hungary, the education of nationality teachers and the modern pedagogical methods with which childhood language acquisition takes place.

Keywords:

German nationality in Hungary, language acquisition, kindergarten, primary school

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Márkus Éva és Gölcz Mira (2018): A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 56–69.

DOI:
https://doi.org/10.31074/201835669

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin