M. Pintér Tibor
A gyermeknyelv-kutatás aspektusai Magyarországon.
Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé.

 

Absztrakt:

A magyarországi gyermeknyelkutatások többféle nyelvészeti és nem nyelvészeti területet érintenek. A Gyermeknevelés folyóirat A gyermeknyelv aspektusai különszáma a szinkrón kutatások közül mutat be néhányat annak jeléül, hogy érzékelhető legyen a problémakör széleskörű beágyazottsága. A folyóirat szerkezetének megfelelően a szám írásai három csoportba rendeződnek: 1. különféle szinkrón kutatásokat bemutató tanulmányok (elsősorban a szociolongvisztika, beszédkutatás, nyelvtanulás-nyelvvizsgáztatás és gyermekirodalom köré szervezve); 2. nyelvfejlesztést bemutató jó gyakorlatokat tartalmazó műhelymunkák (beszédfejlesztés és diszlexiakezelés) és 3. gyermeknyelvet szűkebb és tágabb felfogásban érintő kötetek ismertetései, illetve recenziója.

Kulcsszavak:

gyermeknyelv, nyelvtudomány, szociolingvisztika, beszédkutatás, nyelvtanulás

***

Aspects of child language researches in Hungary. Prologue for the thematic issue

Abstract:

Researches of child language in Hungary involve linguistic and non-linguistic fields. The thematic issue of Gyermeknevelés represents some of the synchronic views of child language researches with the aim to show the wide range of interests. According to the inner structure of the journal, the texts are arranged into three sections: 1. papers presenting several synchoric researches of child languge (sociolinguistics, speech, language learning and examination as well as children's literature), 2. good practices presenting language development (focusing on speech development and dyslexia) and 3. book reviews presenting child language from various aspects.

Keywords:

child language, linguistics, sociolinguistics, speach research, language learning

***

Hivatkozás a tanulmányra:
M. Pintér Tibor (2018): A gyermeknyelv-kutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 19–25.

DOI:
https://doi.org/10.31074/201831925

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin