Öveges Enikő
A magyarországi gyermek nyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága

 

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bepillantást nyújtson a ma Magyarországon a gyermekek, azaz a köznevelésben tanulók számra kötelező, illetve elérhető nyelvi mérésekről és vizsgákról. Az összefoglalás négy nyelvi tesztre tér ki: az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésekre, az érettségire és a nyelvvizsgákra, ezen belül az államilag elismert és a junior vizsgákra. A felsoroltakat megvizsgálja céljaik és felépítésük szempontjából, áttekinti az elérhető vizsgaeredményeket és idevágó elemzéseket, valamint bemutatja hozadékaikat és esetleges hátrányaikat. A nyelvi teszteket hazai és európai környezetükbe helyezve tárgyalja, ennek részeként megvizsgálja a Közös Európai Referenciakerettel való kapcsolódásukat is. Összességében képet ad arról, hogy az ezredforduló óta kiépült, komplex nyelvi vizsga rendszer milyen pozitív hozadékokat eredményez, és rámutat a kevésbé előnyös velejárókra, például a nyelvtanításban tapasztalható vizsgaközpontúságra is.

Kulcsszavak:

nyelvi mérés, nyelvi érettségi, nyelvvizsga, Közös Európai Referenciakeret, gyermekvizsga

***

Content and administration regulations on language tests for primary and secondary school students in Hungary

Abstract:

The present study offers insight into the foreign language tests that are available or compulsory for primary and secondary school students in Hungary. Four language tests are discussed: the foreign language proficiency test in English and German for 6th and 8th graders; the target language test in English, German, and Chinese for the dual-language school students; the school-leaving exams in foreign languages; and the state language exams, including the accredited and junior ones. The exams are explored form several aspects such as their aims and specifications, the student results achieved in the tests, and the benefits and potential drawbacks they may yield. The Hungarian and European contexts of the tests are also depicted, with special attention to the Common European Framework Of Reference for Languages aspects and relations. On the whole, the study aims to grant an overview of the positive and the less advantegous sides, for example, the language test orientedness of our language teachng at schools, of the uniquely complex system of language exams in Hungary.

Keywords:

language test, school-leaving exam in languages, language exam, Common European Framework of Reference, tests for young language learners

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Öveges Enikő (2018): A magyarországi gyermek nyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 135–147.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183135147

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin