P. Márkus Katalin
Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban

 

Absztrakt:

A szótárak első olyan referenciakönyvek, amelyeket az iskolásoknak nyelvtanuláskor használniuk kellene. A nyelvtanároknak nem szabadna alábecsülni a szótárhasználati tudást, hiszen ez teszi majd lehetővé az egyéb könyvek, információforrások hatékony használatát. A jó szótárhasználati ismeretekkel rendelkező diákok a közoktatás magasabb szintjein is könnyebben férnek hozzá más referenciakönyvek információihoz. Emellett a nyelvtudás biztos alapjául is szolgál. Jelen tanulmány különféle gyakorlatok prezentálásával próbálja bemutatni a szótárhasználati készségek fejlesztését, a biztosabb nyelvi tudás kiaknázását.

Kulcsszavak:

szótár, referenciakönyv, nyelvi készség, gyakorlatok, szótárhasználat

***

Dictionary skills workbook in primary and secondary schools

Abstract:

Dictionaries are the first reference books children should learn to use at school. We should not underestimate the importance of dictionary skills because these skills transfer to the use of other reference books that students will use in their future studies to find information or undertake research. Students with proficient dictionary skills will find it easy to use different reference materials as they transition from primary school to secondary school, and university. Mastery of the dictionary should be an important part of their language skills. In this article, you can find exercises and activities to help you and your students to get the most out of your dictionary.

Keywords:

dictionary, reference book, language skills, activities, dictionary use

***

Hivatkozás a tanulmányra:
P. Márkus Katalin (2018): Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 123–134.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183123134

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin