Schmidt Ildikó
Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése

 

Absztrakt:

Jelen tanulmányban azt mutatom be, hogy miként jelenik meg az iskolakészültség fogalma magyar és nemzetközi viszonylatban, milyen megoldásokat nyújtanak eléréséhez a különböző oktatási rendszerek, illetve milyen programokat ajánlanak a szakértők a kutatásokban szereplő programok eredményességének feltárása alapján. Majd a bevándorló gyermekek speciális fejlesztését vizsgálom, mivel esetükben a nyelvtudásbeli hátrány leküzdése további feladat. Végül bemutatok egy olyan modellértékű magyar kezdeményezést, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk a magyar nyelv sajátosságait és a magyar iskolakészültség kritériumait figyelembe vevő felkészítési lehetőségekbe. Eredményként megfogalmazható, hogy az óvodáskorú bevándorló hátterű kisgyermekek esetében a nyelvi fejlesztési munkában jelentős hozadékkal bír a nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás összehangolása.

Kulcsszavak:

iskolakészültség, óvodai nevelés, bevándorló gyermekek, nyelvtanulás, nyelvelsajátítás

***

Language learning or acquisition? Institutional early childhood education in migrant children’s linguistic development

Abstract:

In this paper I present how school readiness appears in the Hungarian and international educational perspectives, which characteristics the different schoolsystems bear, what kind of programs are offered by the experts based on the results of their researches. After that I examine the special nature of the development path in the case of migrant children since the disadvantage in their language competence creates further tasks. Finally, I describe a modellike initiative, that gives us insight to the possibilities of a preaparatory program which encompasses and combines the characteristics of the Hungarian language and the criteria of the school readiness. The results of my study show that early childhood education plays an important role in the development process especially for migrant children.

Keywords:

school readiness, early childhood education, migrant children, language learning, language acquisition

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Schmidt Ildikó (2018): Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 26–33.

DOI:
https://doi.org/10.31074/201832633

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin