Szabóné Vékony Andrea
IKT-alkalmazások a nyelvi fejlesztés szolgálatában

 

Absztrakt:

Az elmúlt évtizedekben a különféle információs és kommunikációs technológiák mindennapos eszközeinkké váltak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az IKT által kínált lehetőségek kiaknázása igen sokoldalú és széleskörű. Ma már számos olyan fejlesztő szoftver létezik, melyek ingyenesen hozzáférhetők és megfelelően segítik a nyelvi fejlesztést. Az alábbiakban ezekből szeretnék ízelítőt nyújtani.

Kulcsszavak:

IKT, nyelvi fejlesztés, szoftver, ingyenes, gyermek

***

ICT applications for language development

Abstract:

In the past decades, various information and communication technologies have become our daily tools. Experience shows that exploiting the opportunities offered by ICT is very versatile and wide-ranging. Nowadays there are many development software that are available for free and support language development. Below I would like to give you some examples of these.

Keywords:

ICT, language development, software, freeware, child

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Szabóné Vékony Andrea (2018): IKT-alkalmazások a nyelvi fejlesztés szolgálatában. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 163–172.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183163172

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin