Kedves Olvasó!

Örömmel tárjuk Önök elé folyóiratunk második számát, mely témájában a művészeti nevelés különböző területeit, sajátos olvasatait, határtalan lehetőségeit járja körül.

A tematikus különszám vendégszerkesztői: Kolosai Nedda, Pajorné Kugelbauer Ida és M. Pintér Tibor. A tanulmányokat Trencsényi László és Sándor Ildikó lektorálták.

Jó olvasást kívánok a Gyermeknevelés folyóirat I. évfolyamának 2. számához!

Budapest, 2013. december 15.

F. Lassú Zsuzsa főszerkesztő

 

Tartalom

Előszó
1

TanulmÁnyok

  Mikonya György  
  Művészeti nevelés és a tanításművészeti műhelyek
3
       
  Kenesei Éva  
  Zenei képzésünkről nemzetközi kitekintésben
18
       
  Pajorné Kugelbauer Ida  
  A Waldorf-pedagógia vizuális képességfejlesztési módszereinek vizsgálata a rajzi kifejezés változásának függvényében
27
       
  Géczi-Laskai Judit  
  Kell-e és lehet-e a néphagyományt tanítani/tanulni?
36
       
  Takács Anett  
  A művészeti nevelés jó gyakorlatai hazai m�zeumokban � M�zeumpedagógia, a pedagógusok nélkülözhetetlen eszköztára
48
       
  Kolosai Nedda  
  Művészettudom�ny
57
       

MŰhely

  Bakos Tamás  
  Bevezetés a képzőművészeti alkotás kreatív imitációjának módszertanába
73
       
  Novák Géza Máté  
  Csak azért, mert más színű a tollam? � óvodapedagógusok drámaképzésen
81
       
  Gombos Péter és Tolnai Mária  
  Színházi élmény feldolgozása a drámapedagógia eszközeivel
90
       
  Kovács Judit  
  Ahol a nyelvtanulás gyerekjáték � Angol nyelvi fejlesztés a Csata utcai iskolában
96
       

Szemle

  Ravaszné Mitzki Erzsébet recenziója  
  Donáth Péter (2012, szerk.): Sorsfordító mozzanatok � a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE T�K és épülete történetéből. Trezor Kiadó, Budapest.
101
       
  Sándor Ildikó recenziója  
  Trencsényi László (2013, szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról.. PTE IGYK �s Gyerekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd.
104
       

HatÁrtalan

  Pataky Gabriella  
  Komplex művészeti nevelés � Nemzetközi modellek, hagyományok, kortárs áramlatok
107
       
KÖZLEMÉNYEK

 

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin