Korszerű komplex matematikatanítás

Kedves olvasók!

A matematika a világ megismerésének alapja, szinte minden jelenség leírható matematikai képletekkel. Ezért a kora gyermekkori gondolkodásfejlesztésnek, a matematikai alapok megértésének kiemelkedő jelentősége van a gyermek későbbi tanulási sikereinek szempontjából, a világ megértéséhez, felfedezéséhez vezető úton. Jelen tematikus számunkban a matematika tanulásához és a gondolkodás fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányokat gyűjtöttünk azzal a szándékkal, hogy azt a matematikát tanító pedagógusok óvodában és az alsó tagozaton is felhasználhassák fejlesztő munkájukban.

A szám szerkesztője Szitányi Judit volt.

Jó olvasást, szakmai feltöltődést kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2018. április 9.

F. Lassú Zsuzsa

 

Tartalom

Tematikus rovat

  Szitányi Judit  
  Korszerű komplex matematikatanítás
Előszó a Gyermeknevelés folyóirat 6. évfolyamának 1. számához
1
       
  Svraka Tamásné – Ádám Szilvia  
  A matematikai tanulás eredményességét befolyásoló tényezők
3
       
  Szitányi Judit – Bagota Mónika – Pintér Klára  
  A matematika helye az óvoda életében
12
       
  Polgárdi Veronika – Láz Csabáné – Dékány Judit  
  Alapismeretek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról
24
       
  Ambrus Gabriella  
  Egy nyitott, valós szituáción alapuló feladat variációi és lehetőségei az oktatásban és a didaktikai kutatásban
55
       
  Bagota Mónika    
  „Keressük meg, hogy hol veszítette el a fonalat!”
– Tanító szakos hallgatók képzésének lehetőségei egy vizsgálat tükrében
66
       
  Kónya Eszter – Kovács Zoltán  
  Fedezzük fel a megoldást: keressünk mintát!
76
       
  Karika Tímea – Csíkos Csaba  
  A törtfogalom fejlődésének segítése az alsó és a felső tagozat határán
86
       

Műhely

  Zsinkó Erzsébet  
  Gondolkodási eljárások tanulása
99
       

Szemle

  Földi Fanni – Gyurcsik Anita  
  Gondolkodás játék közben: Recenzió A gondolkodás fejlesztése
4–8 éves életkorban című kiadványról
108
       
  Gölcz Mira – Márkus Éva  
  Recenzió. Lazri Judit (2001): A német nemzetiségi oktatásban használt Kombi Spielheft Kombi Spielheft, Konsept-H Könyvkiadó című tankönyvről
111
       
  Márkus Éva – Gölcz Mira  
  Recenzió Marion Techmer – Maximilian Löw (2017): Spielerisch Deutsch lernen. Wortschatz-Trainer Aufbauwortschatz. Hueber Verlag című könyvről
113
       

 

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin