A gyermeknyelv aspektusai

Kedves olvasó!

"Digi-Dagi Daganat, kergeti a halakat. De a halak ügyesek, Digi-Dagi elesett" – mi így csúfoltuk egymást az óvodában. Szerintem azóta is hasonlóan kántálják ezt a helyi óvodában, mert a gyermeknyelv produktumai, mint a kultúra egyéb termékei is, generációkról generációkra hagyományozódnak. A gyermekek nyelvhasználatáról, nyelvi fejlődéséről és kultúrájáról szól ez a tematikus szám (melynek szerkesztője ezúttal M. Pintér Tibor volt), amit így karácsony előtt ajánlok az olvasók figyelmébe. Fogadják szeretettel, mint ajándékot a fa alá!

Jó olvasást, szakmai feltöltődést kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2018. december 20.

F. Lassú Zsuzsa

 

Tartalom

  Mandoki Noémi  
  A fogyatékossággal élő gyermek nevelése: anya-gyermek interakciók, anyai nevelési viselkedés és szubjektíven megélt megterheltség eltérő fejlődésmenet esetén
1
       

Tematikus tanulmányok

  M. Pintér Tibor  
  A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé.
19
       
  Schmidt Ildikó  
  Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlődése
26
       
  Karmacsi Zoltán  
  Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján
34
       
  Márkus Éva – Gölcz Mira  
  A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai
56
       
  Györkő Enikő – Klein Ágnes  
  A sírástól az első szótagig
70
       
  Gyarmathy Éva  
  A nyelvi fejlődés nehézségei és a diszlexia
77
       
  Rosta Katalin  
  Az óvodáskori beszédzavarokról
93
       
  Lajos Péter – Bacsárdi Csilla – Molnár Zita  
  A kötődés jelentősége a dadogásban
99
       
  Bóna Judit  
  A beszédfejlődés kisgyermekkortól kamaszkorig
111
       
  P. Márkus Katalin  
  Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban
123
       
  Öveges Enikő  
  A magyarországi gyermek nyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága
135
       
  Gombos Péter  
  A gyermekirodalom nyelve(zete)
148
       

Műhely

  Jordanisz Ágnes  
  Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás szemlélettel
159
       
  Szabóné Vékony Andrea  
  IKT-alkalmazások a nyelvi fejlesztés szolgálatában
163
       
  Györkő Enikő  
  Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport
173
       
  Izabela Przybylska  
  Der schülerorientierte Erwerb einer Fremdsprache im Kontext der multiplen Intelligenzen. Eine Fallstudie
174
       

Szemle

  Pap Johanna  
  Bóna Judit (2017. szerk.): Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
184
       
  Márkus Éva  
  Dorothee Gutknecht – Kariane Höhn: Essen in der Kinderkrippe. Achtsame und konkrete Gestaltungsmöglichkeiten. (= Étkezés a bölcsődében. Odafigyelő és konkrét szervezési lehetőségek). Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien. 2017. ISBN Print 978-3-451-32768-1 ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-80860-9.
188
       
  Márkus Éva  
  Dorothee Gutknecht: Wenn kleine Kinder beißen. Achtsame und konkrete Handlungsmöglichkeiten. (= Ha a kisgyermek harap. Odafigyelő és konkrét cselekvési lehetőségek). Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien. 2015. ISBN 978-3-451-32807-7
192
       
  Márkus Éva  
  Maren Kramer – Dorothee Gutknecht: Schlafen in der Kinderkrippe. Achtsame und konkrete Gestaltungsmöglichkeiten. (= Alvás a bölcsődében. Odafigyelő és konkrét kialakítási lehetőségek). Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien. 2016. ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-80511-0
195
       
  Márkus Éva  
  Kerekes Gábor – Müller Márta (szerk.): Kinderreime und Sprüche aus Werischwar (= Pilisvörösvári gyermekversek és mondókák). Zusammengestellt, transkribiert, übertragen, kommentiert und Vorwort von Gábor Kerekes / Márta Müller. Werischwar/Pilisvörösvár, 2017. ISBN 978-615-00-0871-4.
199
       
  Petres Csizmadia Gabriella  
  Variációk az élményszerű olvasóvá nevelés gyakorlatára. Recenzió G. Gődény Andrea Olvasáspedagógiai tanulmányok c. kötetéről (ELTE TÓK, Budapest, 2016, 159 oldal)
202
       
Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin