Zenei nevelés gyermekkorban

Kedves olvasók!

A nyári meleget enyhítő és felüdítő témát választottak a 2018. évi 2. szám szerkesztői, amikor a zenei neveléssel, zenei képességekkel és oktatással kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket gyűjtötték össze. Vendégszerkesztőink (Janurik Márta és Józsa Krisztián) a MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoportjának vezetői, akik kollégáikkal folytatott kutatásaik legfrisebb eredményeit közlik folyóiratunkban. Reméljük, hogy a korai zenei neveléssel és a zeneoktatás módszertanával foglalkozó tanulmányok még a tanévkezdés előtt friss motivációt adnak a zenepedagógusoknak és az őket képző kollégáknak egyaránt!

Jó olvasást, szakmai feltöltődést kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2018. augusztus 17.

F. Lassú Zsuzsa

 

Tartalom

Tematikus rovat

  Janurik Márta – Józsa Krisztián  
  Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz
1
       
  Janurik Márta – Józsa Krisztián  
  Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező
5
       
  Jakobicz Dorottya – Wamzer Gabriella – Józsa Krisztián  
  Motiválás az ének-zene órákon
18
       
  Surján Noémi – Janurik Márta  
  A zenei észlelés fejlettségének vizsgálata hagyományos és számítógépes tesztfelvétellel
32
       
  Buzás Zsuzsa – Maródi Ágnes  
  A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben
49
       
  Janurik Márta – Antal-Lundström Ilona – Józsa Krisztián  
  A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai
64
       
  Zsigmond Gábor  
  A szövegolvasási és kottaolvasási képesség kapcsolata
80
       
  Szabó Norbert  
  Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene oktatásban
97
       
  Mucsi Gergő    
  A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig
108
       
  Pethő Villő – Mucsi Gergő – Surján Noémi  
  Zene – ritmus – játék. A ritmikai fejlesztés lehetőségei, kérdései első osztályban.
119
       

Műhely

  Szabó Norbert  
  A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?
132
       
Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin