Kitekintő – határon túli magyar pedagógiai kutatások és műhelyek

Kedves olvasó!

"Nyelvében él a nemzet" és mi más, mint a közös nyelv, amely legerősebben összeköt bennünket, magyarokat. Hiszen nagyon is különbözőek vagyunk, mások a szokásaink, más az értékrendünk, más a pedagógusképzésünk is, országon belül és kívül egyaránt. Tapasztaljuk ezt minden hazai és nemzetközi konferencián, pályázati megbeszélésen, bizottságokban és munkacsoportokban. Ami mégis összeköt bennünket, az a közös nyelv, amihez ugyan néha magyar-magyar szótár kell, de mégis jobban (meg)érthetjük egymást általa, mint más anyanyelvűekkel. Ha azonban jobban megnézzük ezt a sok, magyar pedagógusképzők által írott tanulmányt, élvezhetjük a sokszínűséget, amely nem csak a nyelvi és kulturális finomságokban mutatkozik meg, hanem a gondolkodásmódban, kérdésfelvetésben, érdeklődésben is. Nagyon sokfélék vagyunk, és örömmel tárjuk az Olvasók elé ennek a kárpát-medencei sokszínűségnek egy kis szeletét, amelyet a határon túli magyar tanító- és óvóképző kollégák, valamint a témával foglalkozó hazai fiatal kutatók, felhívásunkra beérkezett munkáiból szerkesztettünk.

A szám szerkesztője Végh Balázs Béla volt.

Jó olvasást, szakmai feltöltődést kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2017. december 09.

F. Lassú Zsuzsa

 

Tartalom

Tanulmányok

  Nagy Gábor – F. Lassú Zsuzsa  
  Flow-ban, békében a világgal. Reziliens serdülők a gyermekotthonokban
1
       

Tematikus rovat

  Végh Balázs Béla  
  Gyermeknevelés határok nélkül
16
       
  Kardos Melinda  
  Az oktatás céljáról, a tanári szerepről, a diákszerepről és osztálytermi interakcióról vallott pedagógusi nézetek
18
       
  Kovács Ildikó Katalin – Kovács Katalin  
  A nemzeti identitás alakulása székely kisiskolás gyerekeknél.
A történelem és kultúraismeret mint ágens a nemzeti identitás alakulásában
29
       
  Borcsa Mária  
  Mire szocializál az iskola?
Végzős diákok jövőképének alakulása a motiváció
és a nyitottság tükrében
39
       
  Bardocz Orsolya – Zoller Katalin  
  Integrációra alapozott tanulás és fogalomszervezés.
A tantárgyi határok feloldása és a fogalomelsajátítás,
illetve -szervezés kapcsolata
46
       
  Frigy Szabolcs  
  A felekezeti szakoktatás kihívásai a Partiumban
58
       
  Szabó Thalmeiner Noémi  
  Felsőfokú óvodapedagógus- és tanítóképzés a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen
65
       
  Baranyai Tünde Klára  
  A matematika tanítása a BBTE Pedagógia és
Alkalmazott Didaktika Intézetében.
Végzős hallgatók véleménye matematikai felkészültségükről
77
       
  Stark Gabriella Mária  
  Romantikus és pragmatikus kisebbségi pedagógusjelöltek.
PADI-s tanulási útvonalak hallgatói interjúk tükrében
82
       
  Gyurcsik Anita – Fehér Orsolya – Földi Fanni  
  Az iskolaérettség mérésének összehasonlítása
Magyarországon és Szerbiában
93
       
  Mészáros Márton  
  Árdeli dallamok – A Kovács András Ferenc-olvasás lehetőségei a közoktatásban
101
       

Külföld

  Árva Valéria  
  Dán dizájn az oktatásban – beszámoló az Erasmus+ oktatói látogatásról a VIA University College-ban
115
       

Műhely

  Petres Csizmadia Gabriella – N. Tóth Anikó  
  Módszertani műhely a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen
118
       

Szemle

  M. Pintér Tibor  
  A Termini magyar–magyar szótár mint a határon túli magyar nyelvváltozatok lexikai adatbázisa
123
       
  Márton Réka ismertetése  
  „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós”
Pusztai Gabriella és Márkus Zsuzsanna (2017, szerk.): SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL. Iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.
131
       
Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Márkus Éva mb. dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin