A gyermekkortörténeti ikonográfia kiáltványa

Kedves olvasó!

A XXI. század a kép reneszánsza. A könyvnyomtatás feltalálása óta eltelt évszázadok egyre nyomasztóbb mennyiségű szöveget termeltek, szinte befogadhatatlan mértékűre duzzasztva az egy-egy tudományterületen felhalmozódott írott ismeretanyagot. Az oktatás is az írott szó uralma alá került, és a kép csak illusztrációként, a szöveget kiegészítő, árnyaló elemként van jelen a legtöbb oktatási színtéren és médiumban. Közoktatásunk és felsőoktatásunk egyaránt szövegcentrikus, nem kivétel ez alól a pedagógiaképzés sem. Örvendetes ezért, hogy századunk újból rátalált a képre, nem kiegészítő, hanem önálló tartalommal, üzenettel bíró hordozóként. A képi közlés reneszánsza elhozta annak tudományos vizsgálatát is, örömmel szenteljük ezért ez évi első számunkat a gyermekkortörténi ikonográfiának.

A szám szerkesztője Endrődy-Nagy Orsolya volt.

Jó olvasást, szakmai feltöltődést kíván a főszerkesztő!

Budapest, 2017. február 05.

F. Lassú Zsuzsa

 

Tartalom

Tematikus rovat

  Endrődy-Nagy Orsolya  
  A gyermekkortörténeti ikonográfia kiáltványa
1
       
  Kéri Katalin  
  Tanult lányok, emancipált nők ábrázolása dualizmus kori karikatúrákon, Ikonográfiai kutatások a neveléstörténetben Pécsen
4
       
  Támba Renátó  
  A gyermek a természetben. A fürdés és a víz motívuma a 19. század második felének, illetve a Szolnoki Művésztelep néhány alkotójának gyermekábrázolásain
17
       
  Mucsiné Isaszegi Irina  
  Középkori gyermekgondozási szokások és eszközök korabeli képzőművészeti alkotások tükrében
43
       
  Somogyvári Lajos    
  Lenin, a gyermek – Politikai ikonográfia és pedagógia az államszocializmusban
55
       
  Mikonya György  
  Ikonográfia és életképek a 20. század eleji Magyarországról
64
       
  Janek Noémi – Balog Beáta  
  Képekben elbeszélt múlt – Mesterházy Jenő
85
       
  Endrődy-Nagy Orsolya  
  A gyermekkortörténeti ikonográfia kutatási irányai és lehetőségei
110
       

Tanulmányok

  Virág Ágnes  
  A kortárs képelemzés kognitív szempontú megközelítése
123
       
  Földesi Renáta  
  A képelemzés lehetőségei a konduktív pedagógiában
143
       

Műhely

  Hortoványi Judit  
  Szimbólumok rajzai, rajzok szimbólumai – Szimbólumrajzok pedagógiai használatának lehetőségei kamaszkorban
155
       
  Pataky Gabriella  
  Plasztikai képességek fejlődése 3–7 éves korban a CEFR_VL kompetenciamodell tükrében. Diagnosztikus vizsgálat a síkbeli (2D) és a térbeli (3D) alkotások köréből a vizuális nevelés rendszerében
171
       
  Veszelszki Ágnes  
  Visual Learning Lab – Képi Tanulás Műhelye
188
       
KÖZLEMÉNYEK

 

Kiadja az ELTE TÓK.
Felelős kiadó:
Dr. Mikonya György dékán
Szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Mikonya György
Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Kollár Katalin
Dt. Orosz Ildikó
Dr. Podráczky Judit
Dr. Barbara Surma
Dr. Szabolcs Éva
Dr. Takács Márta
Főszerkesztő:
Dr. F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
Dr. M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
Fax: 487-81-96
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin